Ofertę elewacji wewnętrznych wzbogaciliśmy o podświetlane ściany onyxowe. Konstrukcje nasze charakteryzują się jednolitym podświetleniem. Montaż onyxu wykonujemy metodą bez wspornikową.